Sigla expert medico-legal Medilex

Experţii medico-legali

Experţii Medilex au o experienţă de peste 15 ani în medicina legală incluzând şi subspecialităţile acesteia, concretizată prin efectuarea a peste 3000 de autopsii, mii de expertize medico-legale traumatologice, expertize medico-legale vizând malpraxisul, expertize medico-legale psihiatrice, exhumări, expertize în sfera paternităţii, o participare ştiinţifică activă prin comunicări în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale precum şi la congrese ale organizaţiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Franţa, Grecia, Italia, Macedonia, Turcia, Portugalia, Bulgaria) şi nu în ultimul rând participarea la desfăşurarea de activităţi didactice la mai multe instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare din Bucureşti.

Pregătirea ca medici legişti şi experţi medico-legali a fost perfecţionată prin absolvirea a numeroase cursuri de specialitate postuniversitare precum şi prin studii concretizate prin lucrări de specialitate care au adus titlul de doctor în ştiinţe medicale.

Experienţa experţilor Medilex în aria expertizei medico-legale creşte în fiecare zi prin activitatea complexă, cotidiană, pe care aceştia o au în mod susţinut, continuu, în permanent contact cu problematica ridicată de activitatea medico-legală.

Expertiza medico-legală privată întocmită de experţii Medilex, legitimată de experienţa profesională a acestora, este un element cheie în orice caz cu implicaţii medico-legale, aducând plusul ce poate constitui succesul unei cauze.


Tel/Fax: 031-8015713; Mobil: 0722-309497;

E-mail: office@medilex.ro; www.medilex.ro