Sigla expert medico-legal Medilex

Servicii medico-legale oferite

Serviciile noastre se adresează în special persoanelor private a căror stare de sănătate sau interese legate de starea de sănătate au fost prejudiciate în circumstanţe diverse (traumatisme, erori medicale, evaluări ale companiilor de asigurări, şamd) dar şi cabinetelor de avocatură, precum şi instituţiilor ce pot fi la un moment dat implicate în elaborarea unor expertize medico-legale (unităţi medicale de stat sau private, societăţi de asigurări).
Activitatea noastră de consultanţă medico-legală privată, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte, constă în examinarea de acte medicale, medico-legale, precum şi a persoanelor care fac subiectul unor foste, prezente sau viitoare expertize medico-legale şi se concretizează fie printr-o consultanţă verbală fie prin redactarea unei opinii expertale care va însoţi cu putere de probă, în instanţă, raportul de expertiză medico-legală întocmit de experţii oficiali.

Modalităţile prin care Medilex pune în slujba dumneavoastră un expert legist sunt:

- Consiliere, constând fie într-un raport verbal privitor la problemele ridicate de dumneavoastră (consiliere, stabilirea unei strategii în efectuarea expertizei medico-legale, evaluarea actelor medicale şi/sau medico-legale pe care le detineţi, evaluarea stării de sănătate, şamd) fie prin întocmirea de către expertul legist a unei opinii expertale extrajudiciare in scris.

- Expert numit de instanţă, la cererea unei părţi (expert medico-legal parte), care asistă la efectuarea expertizelor medico-legale de către experţii oficiali, cu acces la datele medicale şi medico-legale din dosarul de urmărire penală sau dosarul instanţei şi cu stabilirea obiectivelor expertizei medico-legale şi elaborarea propriilor concluzii în conţinutul unei opinii expertale medico-legale privată în scris ce va urma aceeaşi cale cu expertiza medico-legală oficială, în instanţă, cu putere probatorie. În felul acesta aveţi prin expertul medico-legal parte, ce vă reprezintă, posibilitatea de a fi informat pe parcursul elaborării expertizei medico-legale şi de a interveni în acest proces în limitele impuse de normele metodologice prevăzute de legislaţie privind întocmirea actelor medico-legale. Pentru a putea cunoaşte şi face aprecieri asupra cazului dumneavoastră, Medilex va acorda prima consultanţă, de prezentare a cazului în faţa unui expert legist, gratuit.

 
Legislaţie şi norme
   Legislaţie medico-legală
   Prevederi CPP


Tel/Fax: 031-8015713; Mobil: 0722-309497;

E-mail: office@medilex.ro; www.medilex.ro