Sigla expert medico-legal Medilex

Medilex - firmă privată de consultanţă medico-legală

Medilex vă oferă consultanţă medico-legală privată în scopul de a pune în slujba dumneavoastră experţi medico-legali consilieri ( expert parte ) cu experienţă pentru a vă asigura servicii eficiente, profesionale, fundamentate ştiinţific, în domeniul medico-legal.

Consultanţa medico-legală privată efectuata de un expert legist parte nu înlocuieşte expertiza medico-legală oficială.

Consultanţa medico-legală privată oferă dreptul fiecărei persoane sau instituţii implicată într-o acţiune juridică ce impune efectuarea unei expertize medico-legale, dreptul de a angaja un expert medico-legal parte, care să o reprezinte în faţa tuturor etapelor ce stau la baza elaborării unei expertize medico-legale. Medilex, prin experţii medico-legali, va asista metodologic şi procedural înainte sau pe parcursul întocmirii expertizei medico-legale oficiale în scopul de a vă asigura o expertiză medico-legală fără deficienţe sau omisiuni.

Medilex acordă consultanţă medico-legală privată în toate domeniile care implică sfera ştiinţelor medico-legale, inclusiv în cazul evaluărilor complexe necesare în domeniul asigurărilor.

La baza activităţii experţilor medico-legali consilieri ce activează în cadrul Medilex se află o vastă experienţă, dublată de profesionalism, ceea ce, în condiţii de confidenţialitate garantată, vă asigură o bună strategie în desfăşurarea expertizei medico-legale cu garantarea drepturilor constituţionale.

Scopul Medilex, prin experţii legişti parte, urmărind ideea obligaţiei de prudenţă şi diligenţă, este acela de a vă proteja interesele prin stabilirea încă de la început a unei strategii coerente şi eficiente de abordare a expertizei medico-legale care să vă permită o acţiune ulterioară eficace şi scutită de vicii.

Sfatul Medilex: Nu faceţi presupuneri în domeniul expertizei medico-legale dacă nu îl stăpâniţi! Acestea vă pot conduce pe piste greşite şi vă pot face să vă pierdeţi timpul şi banii! Preveniţi acest lucru apelând la un expert legist pus la dispoziţia dumneavoastră de Medilex! Stabiliţi o strategie şi apoi actionaţi!


Tel/Fax: 031-8015713; Mobil: 0722-309497;

E-mail: office@medilex.ro; www.medilex.ro