STUDII

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" - Facultatea de Medicină Generală Bucureşti cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

Confirmat medic primar legist în baza susţinerii examenului în sesiunea 21.06.1999 , cu nota 9,86

Medic primar medicină legală - INML Bucureşti, unde activez în următoarele domenii:

 • - prosectura (cu mai mult de 1500 de autopsii efectuate până în prezent)
 • - medicină legală clinică (cu o experienţă de mii de constatări şi expertize medico-legale pe persoane în viaţă)
 • - preşedintele uneia din cele cinci comisii de primă expertiză medico-legală psihiatrică din cadrul INML Bucureşti

...înapoi la începutul paginii 

TITLU ŞTIINŢIFIC

Doctor în ştiinţe medicale al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti cu lucrarea de doctorat "Particularităţile cercetării medico-legale în catastrofele cu număr mare de victime"

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE :

- Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Buda Octavian - Still life with faded leaves - Case report - comunicare - 16th meeting of the International Association of Forensic Sciences - Montpellier, France - september 2002

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Gabriel Gorun - Craniopharingyoma - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu, Gabriel Gorun, Viorel Panaitescu - Violent behavior in juveniles - a retrospective study - 2nd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, iunie 2004

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Dan Dermengiu - Sudden death due to autoimmune vasculitis - case report - comunicare - 2nd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, iunie 2004

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Dan Dermengiu - Sudden death due to autoimmune vasculitis - case report - comunicare - First workshop of the Mediterranean Academy of Forensic Sciences, Isola Capo Rizzuto, Italy, iunie 2004

- Sîrbu A., Martius E., Sîrbu D., Dermengiu D. - Arrythmogenic Right Ventricular Dysplasia - A case report - The 4th annual meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences - 8-11 iunie 2006 - Stara Zagora - Bulgaria

- Displazia aritmogena de ventricul drept.Raport de caz - A. Sîrbu, E. Martius, D. Sîrbu, D. Dermengiu - Congresul de Medicină Legală – Gura Humorului 11-13 mai 2006

- Adrian Sîrbu, Eliza Martius, Dana Georgeta Sîrbu - Herpes simplex type I encephalitis.Case report. - Fifth Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences - 3-7 iunie 2007 - Ohrid, Macedonia

- G.D.Sîrbu, E.Maritus, P.Popov, A.Nestianu, A.Sîrbu - Sudden death due to pulmonary thrombosis as a complication of ankle fracture - medico-legal issues - III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress - 21-23 june – Porto - Portugalia

- A.Sîrbu, F.Stăniceanu, D.Sîrbu - Cerebral heterotopic bone(Cerebral osseous choristoma) - a case report - III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress - 21-23 june – Porto - Portugalia

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu, Nicolae Sîrbu - Medico-legal issues in pulmonary thromboembolism.Case report - XXIst Congress of the IALM, Lisabona, Portugal, mai 2009

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Nicolae Sîrbu - Compartment syndrome following an acute carbone monoxide intoxication - case report - XXIst Congress of the IALM, Lisabona, Portugal, mai 2009

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu, Nicolae Sîrbu - "The value of autopsy finding in death due to limbs fractures" - 6th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Kavala, Greece, june 2009

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN ROMÂNIA:

- Dermengiu Silvia, Dana Spătaru - Moarte subită cardiac determinată de anomalii coronariene multiple - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul VI, 1998, 40-46

- Sîrbu Adrian, Sîrbu Dana - Compartment syndrome - medicolegal implications - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul X, 2002, 3-4, 240-248

- Gorun Gabriel Ştefan, Sîrbu Dana, Popescu Ionuţ - Etiologic considerations on drug abuse - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XI, number 2, June 2003, 141-149

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Sudden death due to truncus arteriosus - a case report, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XI-4, 2003, 302-306

- Gorun Gabriel, Sîrbu Dana, Popescu Ionuţ - Etiologic considerations on drug abuse, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XI-2, 2003, 141-148

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Craniopharyngioma - a case report, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XII-1, 2004, 11-14

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Multiple organ failure syndrome - Forensic aspects - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XIII, December 2005, 291-300

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu - Ethical aspects of the Forensic Identification in Mass Disaster - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XIII-4, December 2005

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE

- Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Buda Octavian - Still life with faded leaves - Case report - Journal de Medicine Legale Droit Medical Victimologie Domage Corporel - ISSN:0249-6208, Julliet-Septembre - No 4-5, Volume 45 - pag 283

-Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Gabriel Gorun - Craniopharingyoma - A case report - Forensic Science International - ISSN 0379-0738 - Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 246

-Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - Forensic Science International - ISSN 0379-0738 - Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 246

-Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - Forensic Science International - ISSN 0379-0738 - Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 304

- Dermengiu Dan, Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Curca Cristian, Buda Octavian, Trubner Kurt - Plotzlicher tod infolge autoimmunvasculitis — "Rechtsmedizin" - band14 - heft4 - september 2004

...înapoi la începutul paginii 

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - CNCSIS

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

...înapoi la începutul paginii 

ARTICOLE INCLUSE ÎN ISI WEB OF KNOWLEDGE

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

...înapoi la începutul paginii 

ACTIVITATE DIDACTICĂ:

- asistent universitar asociat 1997-2000 Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii "Titu Maiorescu" Bucureşti

...înapoi la începutul paginii 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:

...înapoi la începutul paginii 

SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI:

Cursuri postuniversitare de perfecţionare - Universitatea de Medicină şi farmacie "Carol Davila" Bucureşti:

 1. Problematica medico-legală a plagilor împuşcate ale capului şi gâtului - mai 2000
 2. Convenţia europeană privind drepturile omului - armonizarea autopsiei medico-legale conform prevederilor Convenţiei Europene - aprilie 2004
 3. Intoxicaţia cu droguri stupefiante; aspecte actuale privitoare la distribuţie, leziuni necroptice ,tanatogeneza - aprilie 2004
 4. Expertiza medico-legală în urgenţele stomatologice - mai 2004
 5. Identificarea medico-legală în catastrofe - septembrie 2004
 6. Evaluarea medico-legală a gravităţii leziunilor de violenţă în sfera buco-maxilo-facială - mai 2005
 7. Stabilirea diagnosticului în expertiza medico-legală psihiatrică - noiembrie 2005
 8. Corelaţii clinice, paraclinice, necroptice în traumatismul cranio-cerebral. Implicaţii medico-legale - martie 2006
 9. Studiul corpurilor delicte în serologia medico-legală - martie 2006
 10. Metode de investigaţie în antropologia medico-legală - mai 2006
 11. Răspunderea juridică a medicului - martie 2007

...înapoi la începutul paginii 


Tel/Fax: 031-8015713; Mobil: 0722-309497;

E-mail: office@medilex.ro; www.medilex.ro