Expert legist Dr. Sîrbu Adrian

Dr. Sîrbu Adrian

Expert legist Dr. Adrian Sîrbu

CV experţi Medilex

Dr. Sîrbu Georgeta Dana
Dr. Sîrbu Adrian

STUDII

Facultatea de Medicină Generală - Universitatea Craiova sept 1984 - iul 1990
cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă şi media generală a anilor de studii 9,57

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

Confirmat medic specialist legist în baza susţinerii examenului în sesiunea nov. 1997, cu nota 9,86

ian 1998 - dec 2002 - IML Bucureşti – medic specialist medicină legală

Confirmat medic primar legist în baza susţinerii examenului în sesiunea iun. 2002, cu nota 9,77

ian 2003 - prezent - INML Bucureşti - medic primar medicină legală

Medic primar medicină legală - INML Bucureşti, unde activez în următoarele domenii:

 • - prosectura (cu mai mult de 1500 de autopsii efectuate până în prezent)
 • - medicină legală clinică (cu o experienţă de mii de constatări şi expertize medico-legale pe persoane în viaţă)
 • - preşedintele comisiei de primă expertiză medico-legală serologică de stabilire a paternităţii
 • - preşedintele comisiei de expertiză medico-legală a capacităţii de procreere
 • - preşedintele uneia din cele cinci comisii de primă expertiză medico-legală psihiatrică din cadrul INML Bucureşti

...înapoi la începutul paginii 

TITLU ŞTIINŢIFIC

Doctor în ştiinţe medicale al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti cu lucrarea de doctorat cu titlul "Tanatogeneza în fracturile membrelor"

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE :

- Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Buda Octavian - Still life with faded leaves - Case report - comunicare - 16th meeting of the International Association of Forensic Sciences - Montpellier, France - september 2002

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Gabriel Gorun - Craniopharingyoma - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Viorel Panaitescu - Violent behavior in juveniles - a retrospective study - 2nd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, iunie 2004

- Dana Sirbu, Adrian Sîrbu, Dan Dermengiu - Sudden death due to autoimmune vasculitis - case report - comunicare - 2nd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, iunie 2004

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Dan Dermengiu - Sudden death due to autoimmune vasculitis - case report - comunicare - First workshop of the Mediterranean Academy of Forensic Sciences, Isola Capo Rizzuto, Italy, iunie 2004

- Sîrbu A, Martius E, Sîrbu D, Dermengiu D - Arrythmogenic Right Ventricular Dysplasia - A case report - The 4th annual meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences - 8-11 iunie 2006 - Stara Zagora - Bulgaria

- Displazia aritmogena de ventricul drept.Raport de caz - A. Sîrbu, E. Martius, D. Sîrbu, D. Dermengiu - Congresul de Medicină Legală – Gura Humorului 11-13 mai 2006

- Adrian Sîrbu, Eliza Martius, Dana Georgeta Sîrbu - Herpes simplex type I encephalitis.Case report. - Fifth Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences - 3-7 iunie 2007 - Ohrid, Macedonia

- G.D.Sîrbu, E.Maritus, P.Popov, A.Nestianu, A.Sîrbu - Sudden death due to pulmonary thrombosis as a complication of ankle fracture - medico-legal issues - III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress - 21-23 june – Porto - Portugalia

- A.Sîrbu, F.Stăniceanu, D.Sîrbu - Cerebral heterotopic bone(Cerebral osseous choristoma) - a case report - III Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress - 21-23 june – Porto - Portugalia

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu, Nicolae Sîrbu - Medico-legal issues in pulmonary thromboembolism.Case report - XXIst Congress of the IALM, Lisabona, Portugal, mai 2009

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Nicolae Sîrbu - Compartment syndrome following an acute carbone monoxide intoxication - case report - XXIst Congress of the IALM, Lisabona, Portugal, mai 2009

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu, Nicolae Sîrbu - "The value of autopsy finding in death due to limbs fractures" - 6th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Kavala, Greece, june 2009

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN ROMÂNIA:

- Sîrbu Adrian, Sîrbu Dana - Compartment syndrome - medicolegal implications - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul X, 2002, 3-4, 240-248

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Sudden death due to truncus arteriosus - a case report, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XI-4, 2003, 302-306

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Craniopharyngioma - a case report, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XII-1, 2004, 11-14

- Gabriel Gorun, Adrian Sîrbu, Ionut Popescu - External signs of drug abuse, Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XII-1, 2004, 37-40

- Gabriel Gorun, Adrian Sîrbu, Ionuţ Popescu - Markerii externi ai uzului de droguri - Viaţa Medicală - 23,(753)4iunie2004, pag3

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu, Florica Stăniceanu, Sabina Andrada Zurac - Sudden Death due to autoimmune vasculitis - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XII-2, 2004, 81-94

- Adrian Sîrbu, Dana Sîrbu - Multiple organ failure syndrome - Forensic aspects - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XIII, December 2005, 291-300

- Dana Sîrbu, Adrian Sîrbu - Ethical aspects of the Forensic Identification in Mass Disaster - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XIII-4, December 2005

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- I.Picioruş, C.Capatana, A.Sîrbu, S.Hostiuc - Accessory bones and growth cartilages:sources of errors in forensic trauma assessment - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- Panaitescu V., Roşu M., Gligor M., Matei I., Sîrbu A. - Cranial fractures identified in a late Neolithic population, exhumed from the Middle Basin of Mures river - "Lumea Noua"(Romania) - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-4, December 2008

...înapoi la începutul paginii 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE

- Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Buda Octavian - Still life with faded leaves - Case report - Journal de Medicine Legale Droit Medical Victimologie Domage Corporel - ISSN:0249-6208, Julliet-Septembre, No 4-5, Volume 45 - pag283

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Gabriel Gorun - Craniopharingyoma - A case report - Forensic Science International - ISSN 0379-0738, Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 246

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - Forensic Science International - ISSN 0379-0738, Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 246

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - Forensic Science International - ISSN 0379-0738, Vol.136 Suppl. 1 SEPTEMBER 2003 - pag 304

- Dermengiu Dan, Sîrbu Dana, Sîrbu Adrian, Curca Cristian, Buda Octavian, Trubner Kurt - Plotzlicher tod infolge autoimmunvasculitis — "Rechtsmedizin" - band14 - heft4 - september 2004

...înapoi la începutul paginii 

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - CNCSIS

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- I.Picioruş, C.Capatana, A.Sîrbu, S.Hostiuc - Accessory bones and growth cartilages:sources of errors in forensic trauma assessment - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- Panaitescu V., Roşu M., Gligor M., Matei I., Sîrbu A. - Cranial fractures identified in a late Neolithic population, exhumed from the Middle Basin of Mures river - "Lumea Noua"(Romania) - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-4, December 2008

...înapoi la începutul paginii 

ARTICOLE INCLUSE ÎN ISI WEB OF KNOWLEDGE

- Adrian Sîrbu, Viorel Panaitescu, Dana Sîrbu, Mariana Roşu - Survival up to adulthood with unrepaired truncus arteriosus - A case report - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- Adrian Sîrbu, Gabriel Gorun, Dana Sîrbu - Excipients of drug street dose ("cutting products") and their role in forensic medicine - comunicare - 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, september 22-27, 2003, Istanbul, Turkey

- D.Sîrbu, A.Sîrbu, N.Sîrbu - Body modification and their value in identifying victims from mass-disasters - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- O.Lupescu, A.Sîrbu, M.Nagea, D.Sîrbu - Lethal potential of reperfusion syndrome - forensic signification - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

- I.Picioruş, C.Capatana, A.Sîrbu, S.Hostiuc - Accessory bones and growth cartilages:sources of errors in forensic trauma assessment - Romanian Journal of Legal Medicine, volumul XVI-2, June 2008

...înapoi la începutul paginii 

ACTIVITATE DIDACTICĂ:

 • - asistent universitar asociat 2001-2003 Academia de Poliţie A.I.Cuza
 • - lector universitar asociat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Romano-Americane – în prezent

...înapoi la începutul paginii 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:

...înapoi la începutul paginii 

SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI:

Cursuri postuniversitare de perfecţionare - Universitatea de Medicină şi farmacie "Carol Davila" Bucureşti:

 1. Metode noi în identificarea medico-legală - mai 1997
 2. Evaluarea medico-legală a capacităţii de procreere - februarie 1999
 3. Problematica medico-legală a plagilor împuşcate ale capului şi gâtului - mai 2000
 4. Convenţia europeană privind drepturile omului - armonizarea autopsiei medico-legale conform prevederilor Convenţiei Europene - aprilie 2004
 5. Intoxicaţia cu droguri stupefiante; aspecte actuale privitoare la distribuţie, leziuni necroptice ,tanatogeneza - aprilie 2004
 6. Expertiza medico-legală în urgenţele stomatologice - mai 2004
 7. Evaluarea medico-legală a gravităţii leziunilor de violenţă în sfera buco-maxilo-facială - mai 2005
 8. Stabilirea diagnosticului în expertiza medico-legală psihiatrică - noiembrie 2005
 9. Corelaţii clinice, paraclinice, necroptice în traumatismul cranio-cerebral. Implicaţii medico-legale - martie 2006
 10. Studiul corpurilor delicte în serologia medico-legală - martie 2006
 11. Metode de investigaţie în antropologia medico-legală - mai 2006
 12. Răspunderea juridică a medicului - martie 2007

Înregistrat în "Who’s who in medicine and healthcare – fifth edition 2004-2005" şi "Who’s who in the world - twenty-third edition 2006" - The Marquis Who’s Who Publication

...înapoi la începutul paginii 


Tel/Fax: 031-8015713; Mobil: 0722-309497;

E-mail: office@medilex.ro; www.medilex.ro